My Music

http://www.last.fm/user/BynTyElise/library

Thursday, 25 May 2017

THE SONGS OF WALES (CANEUON CYMRU),
Toriad y Dydd

Mae Llawer un yn cofio,
Yr eneth fechan ddall;
Ni welodd neb un fach mor fwyn,
Mor brydferth ac mor gall.

Hi gerddodd am flynyddau,
I ysgol Dewi Sant
Ar hyd y ffordd, o gam i gam,
Yn nwylaw rhai o'r plant.

'R oedd gofal pawb amdani,
A phawb yn hoffi'r gwaith,
O helpu'r eneth fach ymlaen,
Trwy holl drofeydd y daith.

Siaradai'r plantam gaeau,
A llwybrau ger y lli,
Ac am y blodau tan eu traed,
Ond plentyn dall oedd hi.

Hi glywai felus fiwsig
Yr adar yn y dail;
Hi deimlai ar ei gwyneb bach,
Belydrau serch yr haul;

Aroglai flodau'r ddaear:
Ond nis adwaenai'r fûn,
Mo wên yr haul a mwy na'r oll,
Mo wên ei mam ei hun.

Mae'r plentyn wedi marw,
Ar wely angeu prudd,-
Hi wênodd ar ei mam,
gan addweyd "Mi welaf doriad dydd!"

Ehedodd mewn goleuni,
Oddiwrth ei phoen a'i phall;
A gweled golygfeydd y nef,
Y mae yr Eneth Ddall!

Wednesday, 24 May 2017

EQUIVALENTS

Lec'h - Llech
Lec'hid - Llaid
Led - Lled
Ledaw - Llydaw
Ledan - Llydan/Lledan
Legestr - Llegest
Leizh - Llaith
Leizh - Llwyth
Lemm - Llym
Lenkern - Llyngyr

Tuesday, 23 May 2017

THE HISTORICAL BASIS OF WELSH NATIONALISM
Foreward

"Members of our party are often reminded that no nation can live on its past, but this is no more than a dangerous half-truth, as it is equally certain that no nation can know the direction of its true development without the knowledge of its origins and the lines of its growth. We believe with Patrick Pierce that the ideal of all healthy politics should be to make the present a rational continuation of the past, and we do not look on our own history as if it were a cave to shelter the irresolute dreamer from the storms of his own day, but rather as a power-house that will give him the strength to withstand them."
D. M. L.

A few weeks ago some of you may have observed my son Dewi (Owen Gareth) standing on the podium as table tennis champion for the Department of Finistere. He has just gone one better, he is now champion of Brittany. This after having been away from the sport for two years due to a slight handicap that saw him take up tennis instead, as you can well make out he is back on top form. As quoted in our local newspaper:
'Dewi Walters, joueur du TTAL Huelgoat-Plouye, déja champion du Finistere, a brillament remporté le titre dans le tableau 14-16.

WELSH VALLEYS HUMOUR by David Jandrell

Reg the farmer had been advied to take a holiday by his doctor. Reg agreed that he could do with a break, but was loath to leave the farm as the only person that would be in charge when he was away was Tom, a farm labourer. Whilst Tom was a first class worker, he was a heavy drinker, and when he'd 'had a few' he was totally useless.
Reg's wife spoke to Tom and made him promise that if they went away and left himin charge that he wouldn't touch a drop until they came back. Tom promised that he'd spend two weeks off the booze and make a good job of looking after the farm.
When they got back, Tom picked Reg and his wife up from the airport. As they were driving back to the farm, the conversation went like this:

'So Tom, how have things been since we've been away?'
'Had a few problems, Reg.'
'What sort of problems?'
'You know Shep the sheepdog?'
'Yes, of course I do.'
'Well, he's dead.'
'Dead! What happened?'
'He ate horse meat that had gone off.'
'What horse meat?'
'Oh, the horse is dead as well.'
'How come?'
'He died in the fire'
'What fire?'
'Oh, the barn burned down.'
'How did that happen?'
'It was a spark off the farmhouse.'
'What?'
'Oh the farmhouse burned down as well.'
'How did that happen?'
'Struck by lightning.'
'Hang on a minute, have you got any good news for me?'
'Yes.'
'What's that then?'
'I haven't had a pint for a fortnight.'

KRENNLAVAR

Echu ar pardon, kenavo d'ar sant/Le pardon terminé, adieu au saint.

Louzaouenn ar basianted, Mont alies d'he gwelet/L'herbe de la patience, (il faut) aller souvent la voir.

N'eus pesk hep e zrein/Il n'y a de poisson sans son arête

Ar sotañ pesk a vez paket div wech/Le poisson le plus bête est attrapé deux fois.

Ar pesked a ya da heul o boued/Les poissons suivent leur nourriture.

WILD WALES by George Borrow

Taliesin called the Saxon race the Coiling Serpent......His prophesy, in which he speaks of the Saxons and Britons, and of the result of their struggle:

"A serpent which coils,
And with fury boils,
From Germany coming with arm'd wings spread,
Shall subdue and shall enthrall
The broad Britain all,
From the Lochlin ocean to Severn's bed.

"And British men
Shall be captives then
To strangers from Saxonia's strand;
They shall praise their God, and hold
Their language as of old,
But except wild Wales they shall lose their land.""

HANESION, &c., CYMREIG
Iarll Richmond a'r Brudiwr

Dafydd Llwyd o Fathafarn, plwyf Llanfair Cyfeiliog, ac yn meddu etifeddiaeth ar lanau y Dyfi, a gafodd yr anrhydedd o ymweliad gan Iarll Richmond, ar gyfrif ei enwogrwydd fel Brudiwr. Yr oedd yr Iarll ar ei ffordd o Aberdaugleddyf i'r Amwythig i ornestu a'r brenin Rhisiart lll, am goron Lloegr, pan y tybiodd yn werth ei drafferth droi i ymofyn â Dafydd a fyddai ei ymgais yn llwyddianus ai peidio. Wedi i'w uchelder hysbysu ei neges, petrusai y Brudiwr roddi ateb iddo, a chynygiodd ohirio hyny hyd foreu trannoetn. Pan ddeallodd gwraig Dafydd Llwyd fod ei harglwydd yn petruso ateb cwestiwn syml gwr o urddas iarll, hi a dechreuodd ei geryddu :- "Beth! tydi yn fardd, yn broffwyd, yn weledydd, ac yn methu rhoddi ateb i ofyniad fel yna! Dywed yn bendant wrtho y bydd iddo enill y frwydr; ac os try hyny allan yn wirionedd, dyna dy enw yn uchel ac urddasol; ac os aflwyddianus fydd, ni raid i ti byth ofni y dychwel efe y ffordd yma i't gondemnio fel gau-broffwyd." Boddlonodd hyn y Brudiwr yn fawr; ac wedi i'r iarll gael ar ddeall ei dynged, aeth i'w ffordd yn llawen. Ni raid hysbysebu y gwybodus ddarfod i broffwydoliaeth gyfrwysgall Dafydd gael ei chyflawni i'r llythyren - syrthiodd yr ymhongar a'r creulon Rhisiart yn y frwydr; a hyny, medd traddodiad, trwy ddwylaw ein cydwladwr dewrwych Rhys ab Tomos; a Iarll Richmond, yr hwn oedd wyr i Owen Tudur o Benmynydd, Mon, A wisgodd goron Lloegr yn ei le ef, a alwyd wrth y teitl Harri Vll.

HANESION, &c., CYMREIG
Iarll Richmond a'r Brudiwr

Dafydd Llwyd o Fathafarn, plwyf Llanfair Cyfeiliog, ac yn meddu etifeddiaeth ar lanau y Dyfi, a gafodd yr anrhydedd o ymweliad gan Iarll Richmond, ar gyfrif ei enwogrwydd fel Brudiwr. Yr oedd yr Iarll ar ei ffordd o Aberdaugleddyf i'r Amwythig i ornestu a'r brenin Rhisiart lll, am goron Lloegr, pan y tybiodd yn werth ei drafferth droi i ymofyn â Dafydd a fyddai ei ymgais yn llwyddianus ai peidio. Wedi i'w uchelder hysbysu ei neges, petrusai y Brudiwr roddi ateb iddo, a chynygiodd ohirio hyny hyd foreu trannoetn. Pan ddeallodd gwraig Dafydd Llwyd fod ei harglwydd yn petruso ateb cwestiwn syml gwr o urddas iarll, hi a dechreuodd ei geryddu :- "Beth! tydi yn fardd, yn broffwyd, yn weledydd, ac yn methu rhoddi ateb i ofyniad fel yna! Dywed yn bendant wrtho y bydd iddo enill y frwydr; ac os try hyny allan yn wirionedd, dyna dy enw yn uchel ac urddasol; ac os aflwyddianus fydd, ni raid i ti byth ofni y dychwel efe y ffordd yma i't gondemnio fel gau-broffwyd." Boddlonodd hyn y Brudiwr yn fawr; ac wedi i'r iarll gael ar ddeall ei dynged, aeth i'w ffordd yn llawen. Ni raid hysbysebu y gwybodus ddarfod i broffwydoliaeth gyfrwysgall Dafydd gael ei chyflawni i'r llythyren - syrthiodd yr ymhongar a'r creulon Rhisiart yn y frwydr; a hyny, medd traddodiad, trwy ddwylaw ein cydwladwr dewrwych Rhys ab Tomos; a Iarll Richmond, yr hwn oedd wyr i Owen Tudur o Benmynydd, Mon, A wisgodd goron Lloegr yn ei le ef, a alwyd wrth y teitl Harri Vll.

GWEITHIAU CEIRIOG
Oriau'r Hwyr
Y Gareg Wen

Os pell yw telyn aur fy Ngwlad
O'm dwylaw musgrell i;
Os unig wyf o dy fy nhad,
Lle gynt chwareuid hi:
Mae'r iaith er hyny gyda swyn,
Fel ysbrydoliaeth yn fy nwyn,
I ganu cerdd, os nad yn fwyn
I'r byd - mae'n fwyn i mi.

Mae nant yn rhedeg ar ei hynt
I ardd fy nghartref fi,
Lle cododd un o'm teidiau gynt
Ddisgynfa iddi hi.
Mae helyg melyn uwch y fàn,
Lle syrthia tros y dibyn bàn,
A choed afalau ar y làn,
Yn edrych ar y lli.

O dan ddisgynfa'r dwr mae llyn,
A throsto bont o bren;
A chareg fawr, fel marmor gwyn,
Gynalia'r bont uwch ben.
Fy mebyd dreuliais uwch y lli,
Yn eistedd yno arni hi;
A mwy na brenin oeddwn i,
Pan ar fy Nghareg Wen !

Pan ddeuai'r Gwanwyn têg ei bryd
Ar ol tymhestlog hin,
Ac adfywhau'r llysieuog fyd
Yn ei gawodydd gwin:
Yn afon fawr âi'r gornant fach;
Pysgotyn ar ei glenydd iach -
A phin blygedig oedd fy màch
Yn grog wrth edau lîn.

Ni waeth pa ran o'r eang fyd
A grwydraf tra b'wyf byw,
Wyf wrth y Gareg Wen o hyd,
A'r nant sydd yn fy nghlyw;
A phan hysbyswyf estron ddyn,
Mai ati 'hedaf yn fy hûn,
Maddeua 'm ffoledd am mai un
O gofion mebyd yw.

Ffurfafen bell yw mebyd oes,
Serenog fel y nen ;
Ac yn mysg dynion neb nid oes,
Na hoffa godi ei ben;
I edrych draw i'r amser fu -
A syllaf finau gyda'r llu -
Ac O ! fy seren fore gu
Wyt ti, fy Nghareg Wen !

O cyrraedd ail fabandod wnaf,
Cyn gollwng arna'r llen;
Os gauaf einioes byth a gaf,
A'i eira i wynu'm pen -
Bydd angau imi'n "frenin braw,"
Nes caffwyf fyn'd i Walia draw,
At dy fy nhad, I ro'i fy llaw
Ar ben y Gareg wen.

Byth, byth, ni ddygir o fy ngho'
Gyfeillion mud yr ardd;
Nis clywir trystfawr swn y gro
Ar gauad arch y bardd:
A dagrau pur tros ruddiau'r nen
Fo'r oll o'r dagrau uwch fy mhen -
Os cyfaill fydd, gwnaed garnedd wen
O geryg gwynion hardd.

Colofnau wnaed i feibion bri,
Uchelfawr tua'r nen;
Ond noder fy ninodedd i
Gan garnedduwch fy mhen:
'Rol gado ' gwlad y cystudd mawr,
Os byw fy enw haner awr,
Na alwed neb fi ar y llawr
Ond bardd y Gareg Wen.

Annie Ebrel & Nolwen le Buhe

Latest Football Matches

Welsh sports

Merthyr's Finest: The Film

Howard Winstone

http://www.boxing.com/howard_winstone_idol_of_merthyr.html

Jean-Claude Dreyfus, and Merzhin au bar Ty Elise

Amazon SearchBox

Amazon

Katelsong

Our World; We are responsible for our children and our childrens' children

Music in Breizh/Bretagne

The Three Tenors

The Thistle & Shamrock; Welsh Roots

Too much Love can Kill You

Natalie, my favourite actress by far

Tribute to Natalie Wood

Elvis - Treat Me Nice

Elvis & Marilyn

Mahalia's Tribute to Elvis

Mahalia Jackson

Brigitte

Marilyn v. Brigitte

Pelé v. Maradonna

John Charles

John Charles

Denis Law

George Best

25 of the Best

Real Madrid

Barbarians v. All Blacks 1973 - That Try

Try of the Century?

French Rugby Tries

Inspirational Moments

Clips

Funniest Commercials

Evene

About Me

My photo

Born Aug 3 1951, Merthyr Tydfil, Cymru/Wales.Moved to Brittany Sept. 1979.I run a rustic Bar in a village of fewer than 800h.Real ale& best whisk(e)ys.At the moment I'm occupied with photos, flowers and music. For more information look up my site & blog: http://crwtynrhifnaw.blogspot.com my story: http://taffawrnantmorlais.blogspot.com my photos:http://picasaweb.google.com/BynWalters    my photos: http://patrimoinebreton/blogspot.com    a.n.other: http://mymiscellaneous-bynbrynman.blogspot.com

 

Followers

Blog Archive